6.4.2017
ITRE_AM(2017)602947
AMENDAMENTELE
145 - 295
Proiect de raport
Pilar del Castillo Vera
(PE601.017v01-00)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (EECC)
Propunere de directivă
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1554kWORD 168k
Notă juridică