6.4.2017
ITRE_AM(2017)602947
ÄNDRINGSFÖRSLAG
145 - 295
Förslag till betänkande
Pilar del Castillo Vera
(PE601.017v01-00)
En europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning)
Förslag till direktiv
(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1108kWORD 144k
Rättsligt meddelande