6.4.2017
ITRE_AM(2017)602952
MUUDATUSETTEPANEKUD
833-1152
Arvamuse projekt
Pilar del Castillo Vera
(PE601.017v01-00)
Euroopa elektroonilise side tegevusjuhis (uuesti sõnastatud)
Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 1386kWORD 185k
Õigusalane teave