6.4.2017
ITRE_AM(2017)602952
TARKISTUKSET
833 - 1152
Mietintöluonnos
Pilar del Castillo Vera
(PE601.017v01-00)
Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö (uudelleen laadittu toisinto)
Ehdotus direktiiviksi
(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 1305kWORD 182k
Oikeudellinen huomautus