6.4.2017
ITRE_AM(2017)602952
AMANDMANI
833 - 1152
Nacrt izvješća
Pilar del Castillo Vera
(PE601.017v01-00)
Europski zakonik elektroničkih komunikacija (preinaka)
Prijedlog direktive
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 1540kWORD 226k
Pravna napomena