6.4.2017
ITRE_AM(2017)602952
PAKEITIMAI
833 - 1152
Pranešimo projektas
Pilar del Castillo Vera
(PE601.017v01-00)
Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija)
Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1507kWORD 184k
Teisinis pranešimas