6.4.2017
ITRE_AM(2017)602952
GROZĪJUMI Nr.
833 - 1152
Atzinuma projekts
Pilar del Castillo Vera
(PE601.017v01-00)
Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveide (pārstrādāta redakcija)
Direktīvas priekšlikums
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1635kWORD 189k
Juridisks paziņojums