6.4.2017
ITRE_AM(2017)602952
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
833 - 1152
Návrh správy
Pilar del Castillo Vera
(PE601.017v01-00)
Európsky kódex elektronickej komunikácie (prepracované znenie)
Návrh smernice
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1584kWORD 169k
Právne oznámenie