6.4.2017
ITRE_AM(2017)602952
ÄNDRINGSFÖRSLAG
833 - 1152
Förslag till betänkande
Pilar del Castillo Vera
(PE601.017v01-00)
En europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning)
Förslag till direktiv
(COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1326kWORD 183k
Rättsligt meddelande