5.7.2017
ITRE_AM(2017)607899
ИЗМЕНЕНИЯ
881 - 1154
Проектодоклад
Хосе Бланко Лопес
(PE597.755v01-00)
Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст)
Предложение за директива
(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1461kWORD 214k
Правна информация