5.7.2017
ITRE_AM(2017)607899
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
881 - 1154
Návrh zprávy
José Blanco López
(PE597.755v01-00)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
Návrh směrnice
(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 1337kWORD 197k
Právní upozornění