5.7.2017
ITRE_AM(2017)607899
ÆNDRINGSFORSLAG
881 - 1154
Udkast til betænkning
José Blanco López
(PE597.755v01-00)
Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning)
Forslag til direktiv
(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 1163kWORD 197k
Juridisk meddelelse