5.7.2017
ITRE_AM(2017)607899
MUUDATUSETTEPANEKUD
881-1154
Raporti projekt
José Blanco López
(PE597.755v01-00)
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud)
Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 1226kWORD 170k
Õigusalane teave