5.7.2017
ITRE_AM(2017)607899
TARKISTUKSET
881 - 1154
Mietintöluonnos
José Blanco López
(PE597.755v01-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto)
Ehdotus direktiiviksi
(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 1176kWORD 211k
Oikeudellinen huomautus