5.7.2017
ITRE_AM(2017)607899
AMANDMANI
881 - 1154
Nacrt izvješća
José Blanco López
(PE597.755v01-00)
o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)
Prijedlog direktive
(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 1352kWORD 194k
Pravna napomena