5.7.2017
ITRE_AM(2017)607899
PAKEITIMAI
881 - 1154
Pranešimo projektas
José Blanco López
(PE597.755v01-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija)
Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1288kWORD 196k
Teisinis pranešimas