5.7.2017
ITRE_AM(2017)607899
GROZĪJUMI Nr.
881 - 1154
Ziņojuma projekts
José Blanco López
(PE597.755v01-00)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija)
Direktīvas priekšlikums
(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1404kWORD 174k
Juridisks paziņojums