5.7.2017
ITRE_AM(2017)607899
AMENDEMENTEN
881 - 1154
Ontwerpverslag
José Blanco López
(PE597.755v01-00)
Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)
Voorstel voor een richtlijn
(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 1197kWORD 192k
Juridische mededeling