5.7.2017
ITRE_AM(2017)607899
POPRAWKI
881 - 1154
Projekt sprawozdania
José Blanco López
(PE597.755v01-00)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)
Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1340kWORD 201k
Informacja prawna