5.7.2017
ITRE_AM(2017)607899
AMENDAMENTELE
881 - 1154
Proiect de raport
José Blanco López
(PE597.755v01-00)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)
Propunere de directivă
(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1446kWORD 194k
Notă juridică