5.7.2017
ITRE_AM(2017)607899
ÄNDRINGSFÖRSLAG
881 - 1154
Förslag till betänkande
José Blanco López
(PE597.755v01-00)
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)
Förslag till direktiv
(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1152kWORD 197k
Rättsligt meddelande