25.9.2017
ITRE_AM(2017)609625
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
762 - 1116
Návrh správy
Krišjānis Kariņš
(PE597.757v01-00)
Vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)
Návrh nariadenia
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 708kWORD 169k
Právne oznámenie