25.9.2017
ITRE_AM(2017)610751
ИЗМЕНЕНИЯ
1361 - 1576
Проект на доклад
Кришианис Каринш
(PE597.757v01-00)
Вътрешен пазар на електроенергия (преработен текст)
Предложение за регламент
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 525kWORD 159k
Правна информация