30.4.2018
ITRE_AM(2018)621098
ИЗМЕНЕНИЯ
397 - 631
Проект на доклад
Ангелика Ниблер
Регламент относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“)
Предложение за регламент
(COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 542kWORD 197k
Правна информация