30.4.2018
ITRE_AM(2018)621098
ÆNDRINGSFORSLAG
397 - 631
Udkast til betænkning
Angelika Niebler
Forordning om ENISA, "EU's Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi (''forordning om cybersikkerhed'')
Forslag til forordning
(COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 528kWORD 157k
Juridisk meddelelse