30.4.2018
ITRE_AM(2018)621098
MUUDATUSETTEPANEKUD
397-631
Raporti projekt
Angelika Niebler
Määrus, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“)
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 490kWORD 162k
Õigusalane teave