30.4.2018
ITRE_AM(2018)621098
AMANDMANI
397 - 631
Nacrt izvješća
Angelika Niebler
(PE619.373v01-00)
Uredba o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”)
Prijedlog uredbe
(COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 497kWORD 147k
Pravna napomena