30.4.2018
ITRE_AM(2018)621098
PAKEITIMAI
397 - 631
Pranešimo projektas
Angelika Niebler
(PE619.373v01-00)
dėl Reglamento dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas)
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 509kWORD 149k
Teisinis pranešimas