30.4.2018
ITRE_AM(2018)621098
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
397 - 631
Návrh správy
Angelika Niebler
(PE619.373v01-00)
Nariadenie o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“)
Návrh nariadenia
(COM(2017)0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 531kWORD 153k
Právne oznámenie