11.9.2018
ITRE_AM(2018)625595
ИЗМЕНЕНИЯ
565 - 715
Проект на доклад
Кристиян Елер
(PE625.306v01-00)
Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“
Предложение за решение
(COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 482kWORD 133k
Правна информация