11.9.2018
ITRE_AM(2018)625595
ÆNDRINGSFORSLAG
565 - 715
Udkast til betænkning
Christian Ehler
(PE625.306v01-00)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation
Forslag til afgørelse
(COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 471kWORD 134k
Juridisk meddelelse