11.9.2018
ITRE_AM(2018)625595
MUUDATUSETTEPANEKUD
565 - 715
Raporti projekt
Christian Ehler
(PE625.306v01-00)
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm
Ettepanek võtta vastu otsus
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 444kWORD 119k
Õigusalane teave