11.9.2018
ITRE_AM(2018)625595
TARKISTUKSET
565 - 715
Mietintöluonnos
Christian Ehler
(PE625.306v01-00)
Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma
Ehdotus päätökseksi
(COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 466kWORD 128k
Oikeudellinen huomautus