11.9.2018
ITRE_AM(2018)625595
AMANDMANI
565 - 715
Nacrt izvješća
Christian Ehler
(PE625.306v01-00)
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije
Prijedlog odluke
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 454kWORD 120k
Pravna napomena