11.9.2018
ITRE_AM(2018)625595
PAKEITIMAI
565 - 715
Pranešimo projektas
Christian Ehler
(PE625.306v01-00)
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“
Pasiūlymas dėl sprendimo
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 466kWORD 121k
Teisinis pranešimas