11.9.2018
ITRE_AM(2018)625595
GROZĪJUMI Nr.
565 - 715
Ziņojuma projekts
Christian Ehler
(PE625.306v01-00)
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa"
Lēmuma priekšlikums
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 443kWORD 120k
Juridisks paziņojums