11.9.2018
ITRE_AM(2018)625595
POPRAWKI
565 - 715
Projekt sprawozdania
Christian Ehler
(PE625.306v01-00)
Wniosek w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
Wniosek dotyczący decyzji
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 500kWORD 125k
Informacja prawna