11.9.2018
ITRE_AM(2018)625595
AMENDAMENTELE
565 - 715
Proiect de raport
Christian Ehler
(PE625.306v01-00)
Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa
Propunere de decizie
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 494kWORD 122k
Notă juridică