11.9.2018
ITRE_AM(2018)625595
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
565 - 715
Návrh správy
Christian Ehler
(PE625.306v01-00)
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont - rámcový program pre výskum a inovácie
Návrh rozhodnutia
(COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 479kWORD 111k
Právne oznámenie