11.9.2018
ITRE_AM(2018)625595
ÄNDRINGSFÖRSLAG
565 - 715
Förslag till betänkande
Christian Ehler
(PE625.306v01-00)
Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation
Förslag till beslut
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 449kWORD 119k
Rättsligt meddelande