PDF 161kWORD 967k

 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

 

ITRE(2019)0710_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Steigiamasis posėdis

2019 m. liepos 10 d., trečiadienis, 15.15–15.45 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q1)

Posėdį pradeda laikinai einantis (-i) pirmininko pareigas narys (-ė)

1. Pirmininko rinkimai

Pirmininkaujant naujai išrinktam (-ai) pirmininkui (-ei)

2. Pirmojo (-osios) pirmininko pavaduotojo (-os) rinkimai

3. Antrojo (-osios) pirmininko pavaduotojo (-os) rinkimai

4. Trečiojo (-iosios) pirmininko pavaduotojo (-os) rinkimai

5. Ketvirtojo (-osios) pirmininko pavaduotojo (-os) rinkimai

6. Pirmininko (-ės) pranešimai

7. Kiti posėdžiai

         2019 m. liepos 22–23 d. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. liepos 8 d.Teisinis pranešimas