PDF 169kWORD 277k

 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

 

ITRE(2019)0722_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 23 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

23 юли 2019 г., 9.00–10.30 ч.

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

* * *

23 юли 2019 г., 10.30–12.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

* * *

Представяне на програмата на председателството на Съвета

3. Размяна на мнения с г-жа Катри Кулмуни, министър на икономиката на Финландия (енергетика, индустрия, МСП, научни изследвания и иновации, космическо пространство), и г-жа Сана Марин, министър на транспорта и комуникациите на Финландия (ИКТ, Програма в областта на цифровите технологии, киберсигурност)
 

* * *

23 юли 2019 г., 14.30–15.15 ч.

При закрити врата — заседание, открито за всички членове на комисията ITRE

4. Размяна на мнения с Европейската комисия (ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“) и Европейската агенция за глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) относно изключването на „Галилео“

23 юли 2019 г., 15.15–18.30 ч.

5. Съобщения на председателя

6. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите от 23 юли 2019 г.

7. Одобрение на протоколите от заседанията:

         10 юли 2019 г. PV – PE639.752v01-00

8. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Адина-Йоана Вълян (PPE)

PA – PE639.655v01-00

Водеща:

 

BUDG

 

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 5 септември 2019 г., 12.00 ч.

• Краен срок за внасяне на бюджетни изменения: 24 юли (края на работния ден)
• Гласуване на бюджетни изменения: 3 септември

9. Представяне на дейностите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) от нейния директор г-н Алберто Поточниг

10. Размяна на мнения с г-н Юхан Лепасар, кандидат за изпълнителен директор на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA), избран на 16 юли 2019 г. от управителния ѝ съвет

11. Разни въпроси

12. Следващи заседания

         2-3 септември 2019 г. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 22 юли 2019 г.Правна информация