PDF 171kWORD 268k

 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

 

ITRE(2019)0722_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Tirsdag den 23. juli 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

Den 23. juli 2019 kl. 9.00-10.30

For lukkede døre

1. Koordinatormøde

* * *

Den 23. juli 2019 kl. 10.30-12.30

2. Vedtagelse af dagsorden

* * *

Forelæggelse af rådsformandskabets program

3. Drøftelse med Katri Kulmuni, Finlands økonomiminister, (energi, industri, SMV'er, forskning og innovation, rummet) og Sanna Marin, Finlands minister for transport og kommunikation, (IKT, den digitale dagsorden, cybersikkerhed)
 

* * *

Den 23. juli 2019 kl. 14.30-15.15

Møde for lukkede døre, åbent for alle ITRE-medlemmer

4. Drøftelse med Kommissionen (GD GROW) og Det Europæiske GNSS-Agentur om Galileo-driftsafbrydelsen

Den 23. juli 2019 kl. 15.15-18.30

5. Meddelelser fra formanden

6. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser af 23. juli 2019

7. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         10. juli 2019 PV – PE639.752v01-00

8. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG

 

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 5. september 2019 kl. 12.00

• Frist for budgetændringsforslag: den 24. juli ved arbejdstids ophør
• Afstemning om budgetændringsforslag: den 3. september

9. Redegørelse for aktiviteterne i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) ved agenturets direktør, Alberto Pototschnig

10. Drøftelse med Juhan Lepassaar, indstillet som administrerende direktør for Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) efter at være blevet valgt af bestyrelsen den 16. juli 2019

11. Diverse sager

12. Næste møder

         2.-3. september 2019 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 22. juli 2019Juridisk meddelelse