PDF 169kWORD 1001k

 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

 

ITRE(2019)0722_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. liepos 23 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)

2019 m. liepos 23 d. 9.00–10.30 val.

Uždaras

1. Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. liepos 23 d. 10.30–12.30 val.

2. Darbotvarkės tvirtinimas

* * *

Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės programos pristatymas

3. Keitimasis nuomonėmis su Suomijos ekonomikos (energetikos, pramonės, MVĮ, mokslinių tyrimų ir inovacijų, kosmoso reikalai) ministre Katri Kulmuni ir Suomijos transporto ir ryšių (IRT, skaitmeninės darbotvarkės, kibernetinio saugumo reikalai) ministre Sanna Marin
 

* * *

2019 m. liepos 23 d. 14.30–15.15 val.

Uždaras posėdis, kuriame gali dalyvauti visi ITRE komiteto nariai

4. Keitimasis nuomonėmis su Europos Komisijos GROW GD ir Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) agentūros atstovais dėl GALILEO veiklos nutrūkimo

2019 m. liepos 23 d. 15.15–18.30 val.

5. Pirmininkės pranešimai

6. Pirmininkės pranešimai dėl 2019 m. liepos 23 d. koordinatorių sprendimų

7. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. liepos 10 d. PV – PE639.752v01-00

8. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Nuomonės referentė:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

 

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 5 d. 12.00 val.

• Biudžeto pakeitimų pateikimo terminas: liepos 24 d. (iki darbo dienos pabaigos)
• Balsavimas dėl biudžeto pakeitimų: rugsėjo 3 d.

9. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) direktorius Alberto Pototschnig pristato agentūros veiklą

10. Keitimasis nuomonėmis su kandidatu į Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros (ENISA) vykdomojo direktoriaus pareigas Juhanu Lepassaaru, kurį agentūros valdyba atrinko 2019 m. liepos 16 d.

11. Kiti klausimai

12. Kiti posėdžiai

         2019 m. rugsėjo 2–3 d. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. liepos 22 d.Teisinis pranešimas