PDF 172kWORD 269k

 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

 

ITRE(2019)0722_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2019. gada 23. jūlijā, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)

2019. gada 23. jūlijā plkst. 9.00–10.30

Aiz slēgtām durvīm

1. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 23. jūlijā plkst. 10.30–12.30

2. Darba kārtības pieņemšana

* * *

Padomes prezidentūras programmas izklāsts

3. Viedokļu apmaiņa ar Somijas ekonomikas ministri Katri Kulmuni (enerģētika, rūpniecība, MVU, pētniecība, inovācija, kosmoss) un Somijas transporta un komunikāciju ministri Sanna Marin (IKT, digitālā programma, kiberdrošība)
 

* * *

2019. gada 23. jūlijā plkst. 14.30–15.15

Sanāksme aiz slēgtām durvīm, var piedalīties visi ITRE komitejas locekļi

4. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Komisiju (DG GROW) un Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūru (GNSS) par Galileo darbības pārtraukumu

2019. gada 23. jūlijā plkst. 15.15–18.30

5. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

6. Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru 2019. gada 23. jūlija lēmumiem

7. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 10. jūlijā PV – PE639.752v01-00

8. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 5. septembrī plkst. 12.00

• Budžeta grozījumu iesniegšanas termiņš: 24. jūlijā līdz darbdienas beigām
• Balsošana par budžeta grozījumiem: 3. septembrī

9. Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) direktora Alberto Pototschnig izklāsts par aģentūras darbībām

10. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras (ENISA) izpilddirektora amata kandidātu Juhan Lepassaar, kuru 2019. gada 16. jūlijā izraudzījās aģentūras valde

11. Dažādi jautājumi

12. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 2.–3. septembrī (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūlijsJuridisks paziņojums