PDF 178kWORD 268k

 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

 

ITRE(2019)0722_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tlieta 23 ta' Lulju 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Brussell

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

It-23 ta' Lulju 2019, 9.00 – 10.30

Bil-magħluq

1. Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

It-23 ta' Lulju 2019, 10.30 – 12.30

2. Adozzjoni tal-aġenda

* * *

Preżentazzjoni tal-programm tal-Presidenza tal-Kunsill

3. Skambju ta' fehmiet mas-Sa Katri Kulmuni, Ministru għall-Affarijiet Ekonomiċi tal-Finlandja (l-enerġija, l-industrija, l-SMEs, ir-rċerka u l-innovazzjoni, l-ispazju), u s-Sa Sanna Marin, Ministru għat-Trasport u l-Komunikazzjoni tal-Finlandja (l-ICT, l-aġenda diġitali, iċ-ċibersigurtà)
 

* * *

It-23 ta' Lulju 2019, 14.30 – 15.15

Laqgħa bil-magħluq miftuħa għall-Membri kollha tal-Kumitat ITRE

4. Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni Ewropea (DĠ GROW) u mal-Aġenzija tas-Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita Ewropea (GNSS) dwar il-qtugħ tas-servizz ta' Galileo

It-23 ta' Lulju 2019, 15.15 – 18.30

5. Avviżi tal-president

6. L-avviżi tal-president rigward id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi tat-23 ta' Lulju 2019

7. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         l-10 ta' Lulju 2019 PV – PE639.752v01-00

8. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja - it-taqsimiet kollha

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

Responsabbli:

 

BUDG

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: il-5 ta' Settembru 2019, 12.00

• Skadenza għat-tressiq tal-emendi baġitarji: l-24 ta' Lulju fi tmiem il-ġurnata tax-xogħol
• Votazzjoni dwar l-emendi baġitarji: it-3 ta' Settembru

9. Preżentazzjoni tal-attivitajiet tal-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER), mid-Direttur tagħha s-Sur Alberto Pototschnig

10. Skambju ta' fehmiet mas-Sur Juhan Lepassaar, kandidat għall-kariga ta' Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA), magħżul fis-16 ta' Lulju mill-Bord ta' Tmexxija tal-Aġenzija

11. Kwistjonijiet varji

12. Laqgħat li jmiss

         it-2 u t-3 ta' Settembru 2019 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Lulju 2019Avviż legali