PDF 169kWORD 268k

 

Commissie industrie, onderzoek en energie

 

ITRE(2019)0722_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 23 juli 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

23 juli 2019, 9.00 - 10.30 uur

Met gesloten deuren

1. Coördinatorenvergadering

* * *

23 juli 2019, 10.30 - 12.30 uur

2. Aanneming van de agenda

* * *

Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

3. Gedachtewisseling met mevrouw Katri Kulmuni, Fins minister van Economische Zaken (energie, industrie, kmo's, onderzoek en innovatie, ruimte), en mevrouw Sanna Marin, Fins minister van Vervoer en Communicatie (ICT, digitale agenda, cyberveiligheid)
 

* * *

23 juli 2019, 14.30 - 15.15 uur

Vergadering met gesloten deuren, toegankelijk voor alle ITRE-leden

4. Gedachtewisseling met de Europese Commissie (DG GROW) en het Europees GNSS-Agentschap over de niet-beschikbaarheid van Galileo

23 juli 2019, 15.15 - 18.30 uur

5. Mededelingen van de voorzitter

6. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren van 23 juli 2019

7. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         10 juli 2019 PV – PE639.752v01-00

8. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

 

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 5 september 2019, 12.00 uur

• Termijn voor de indiening van begrotingsamendementen: 24 juli einde kantoortijd
• Stemming over de begrotingsamendementen: 3 september

9. Presentatie van de activiteiten van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER), door de heer Alberto Pototschnig, directeur

10. Gedachtewisseling met de heer Juhan Lepassaar, kandidaat-uitvoerend directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (ENISA), die op 16 juli 2019 door de raad van bestuur van het agentschap is voorgedragen

11. Rondvraag

12. Volgende vergaderingen

         2-3 september 2019 (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 22 juli 2019Juridische mededeling