PDF 176kWORD 268k

 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

 

ITRE(2019)0722_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 23 lipca 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

23 lipca 2019 r., w godz. 9.00 – 10.30

Przy drzwiach zamkniętych

1. Posiedzenie koordynatorów

* * *

23 lipca 2019 r., w godz. 10.30 – 12.30

2. Przyjęcie porządku dziennego

* * *

Przedstawienie programu prezydencji Rady

3. Wymiana poglądów z Katri Kulmuni, fińską minister spraw gospodarczych (energia, przemysł, MŚP, badania i innowacje, przestrzeń kosmiczna), i Sanną Marin, fińską minister transportu i komunikacji (ICT, agenda cyfrowa, cyberbezpieczeństwo)
 

* * *

23 lipca 2019 r., w godz. 14.30 – 15.15

Posiedzenie przy drzwiach zamkniętych, otwarte dla wszystkich członków komisji ITRE

4. Wymiana poglądów z Komisją Europejską (DG GROW) i Europejską Agencją Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) w sprawie przerw w działaniu Galileo

23 lipca 2019 r., w godz. 15.15 – 18.30

5. Komunikaty przewodniczącej

6. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów z 23 lipca 2019 r.

7. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         10 lipca 2019 r. PV – PE639.752v01-00

8. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 5 września 2019 r., godz. 12.00

• Termin składania poprawek budżetowych: 24 lipca (do końca godzin urzędowania)
• Głosowanie nad poprawkami budżetowymi: 3 września

9. Prezentacja działalności Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) przez jej dyrektora Alberto Pototschniga

10. Wymiana poglądów z Juhanem Lepassaarem, kandydatem na dyrektora wykonawczego Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), wybranym 16 lipca 2019 r. przez jej zarząd

11. Sprawy różne

12. Następne posiedzenia

         2-3 września 2019 r. (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2019Informacja prawna