PDF 176kWORD 269k

 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

 

ITRE(2019)0722_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 23. júla 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

23. júla 2019 od 9.00 do 10.30 h

Za zatvorenými dverami

1. Schôdza koordinátorov

* * *

23. júla 2019 od 10.30 do 12.30 h

2. Prijatie programu schôdze

* * *

Predloženie programu predsedníctva Rady

3. Výmena názorov s Katri Kulmuniovou, fínskou ministerkou hospodárstva (energetika, priemysel, malé a stredné podniky, výskum a inovácie, kozmický priestor), a Sannou Marinovou, fínskou ministerkou dopravy a spojov (IKT, digitálna agenda, kybernetická bezpečnosť)
 

* * *

23. júla 2019 od 14.30 do 15.15 h

Schôdza za zatvorenými dverami otvorená pre všetkých členov výboru ITRE.

4. Výmena názorov s Európskou komisiou (GR GROW) a Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GNSS) o výpadku systému Galileo

23. júla 2019 od 15.15 do 18.30 h

5. Oznámenia predsedníctva

6. Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori 23. júla 2019

7. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         10. júla 2019 PV – PE639.752v01-00

8. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 5. september 2019, 12.00 h

• termín na predkladanie rozpočtových pozmeňujúcich návrhov: 24. júl (do konca pracovného času)
• hlasovanie o rozpočtových pozmeňujúcich návrhoch: 3. september

9. Výklad riaditeľa Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) Alberta Pototschniga o činnostiach agentúry

10. Výmena názorov s kandidátom na výkonného riaditeľa Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) Juhanom Lepassaarom, ktorého 16. júla 2019 vybrala jej správna rada

11. Rôzne otázky

12. Nasledujúce schôdze

         2. – 3. septembra 2019 (Brusel)

Posledná úprava: 22. júla 2019Právne oznámenie