PDF 167kWORD 268k

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

 

ITRE(2019)0722_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 23 juli 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

23 juli 2019 kl. 9.00–10.30

Inom stängda dörrar

1. Samordnarnas sammanträde

* * *

23 juli 2019 kl. 10.30–12.30

2. Godkännande av föredragningslistan

* * *

Redogörelse för rådsordförandeskapets program

3. Diskussion med Katri Kulune, Finlands ekonomiminister (energi, industri, små och medelstora företag, forskning och innovation, rymdfrågor), och Sanna Marin, Finlands transport- och kommunikationsminister (IKT, digital agenda, it-säkerhet)
 

* * *

23 juli 2019 kl. 14.30–15.15

Sammanträdet inom stängda dörrar är öppet för alla ITRE-ledamöter

4. Diskussion med kommissionen (GD GROW) och Europeiska byrån för GNSS (GNSS) om driftsavbrott för Galileo

23 juli 2019 kl. 15.15–18.30

5. Meddelanden från ordföranden

6. Information från ordföranden om samordnarnas beslut av den 23 juli 2019

7. Justering av sammanträdesprotokoll

         10 juli 2019 PV – PE639.752v01-00

8. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

ITRE/9/00548

 2019/2028(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA – PE639.655v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

 

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 5 september 2019 kl. 12.00

• Tidsfrist för ingivande av budgetändringsförslag: 24 juli (före arbetsdagens slut)
• Omröstning om budgetändringsförslagen: 3 september

9. Alberto Pototschnig, direktör för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer), presenterar dess verksamhet

10. Diskussion med Juhan Lepisaar, kandidat till posten som verkställande direktör för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), som valts ut av dess styrelse den 16 juli 2019

11. Övriga frågor

12. Kommande sammanträden

         2–3 september 2019 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 22 juli 2019Rättsligt meddelande